ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 

1.) Tájékoztató személyes adatok gyűjtéséről és az Adatkezelő elérhetőségéről

1.1. Örülünk, hogy ellátogatott weboldalunkra és köszönjük érdeklődését. A következőkben tájékoztatni kívánjuk arról, hogyan kezeljük személyes adatait weboldalunk használata során. Személyes adat e tekintetben minden olyan információ, amely minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozik.

1.2. Az ezen a weboldalon végzett személyes adatkezelés tekintetében az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerint az Adatkezelő az ALCAR Hungária Kft., 1037 Budapest, Csillaghegyi út 22., Tel.: 36 1 430 6700, Fax: +36 1 430 6787, E-mail: info@alcar.hu. A személyes adatok kezelése tekintetében az a természetes vagy jogi személy az adatkezelő, aki/amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

1.3. Az Adatkezelőnél Adatvédelmi tisztviselőt kijelölésére nem kerül sor.

1.4. Ez a weboldal biztonsági okokból, valamint a továbbított személyes adatok és egyéb bizalmas tartalmak (pl. az Adatkezelő részére küldött megkeresések és megrendelések) védelme érdekében SSL vagy TLS alapú titkosítást alkalmaz. A biztonságos kapcsolatot a webcím elején megjelenő „https://” karaktersor, valamint a böngésző címsorában megjelenített lakat szimbólum jelzi.

2) A weboldalunk látogatása során végzett adatgyűjtés

Amikor csupán tájékozódási célból használja weboldalunkat, tehát nem rendelkezik regisztrált felhasználóval és nem nem jelentkezett be weboldalunkon, valamint más módon sem továbbít adatunkat számunkra, csak a böngészője által szerverünknek továbbított adatokat rögzítjük (ún. „szerver-naplófájlokban”), ebben esetben az oldalunk látogatóiról semmilyen formában nem gyűjtünk személyes adatot. Weboldalunk meglátogatásakor kizárólag a következő, a weboldal megjelenítéséhez technikailag szükséges adatokat gyűjtjük és kerülnek ezek továbbításra a Google Inc. Analytics szolgáltatása felé:

– felkeresett weboldalunk,

– a látogatás dátuma és időpontja,

– a továbbított adatok mennyisége byte-ban,

– az a weboldal, ahonnan a mi oldalunkra érkezett,

– használt böngésző típusa,

– az Ön által használt operációs rendszer,

– IP-cím (minden esetben adott esetben anonimizált formában).

3) Cookie-k

Weboldalunk megjelenésének vonzóbbá és bizonyos funkciók használatának lehetővé tétele érdekében weboldalainkon úgynevezett cookie-kat használunk. A cookie-k kisméretű szöveges állományok, amelyeket szerverünk az Ön végberendezésén helyez el. Egyes általunk használt cookie-k a böngésző-munkamenet befejezését követően, azaz böngészője bezárása után törlődnek (ún. munkamenet-cookie-k). Más típusú cookie-kat az Ön végberendezése eltárol; ezek lehetővé teszik számunkra és partnervállalataink (harmadik fél cookie-k) számára, hogy legközelebbi látogatásakor szerverünk felismerje böngészőjét (állandó cookie-k). A tárolt cookie-k egyedi mértékben gyűjtenek és dolgoznak fel olyan felhasználói adatokat, mint pl. a böngésző adatai, a helyadatok, valamint az IP-címek. Az állandó cookie-k egy előre megadott időtartam lejárta után automatikusan törlődnek, amely időtartam cookie-nként változó lehet.

A cookie-k a beállítások tárolása útján részben a rendelési folyamat egyszerűsítésére szolgálhatnak (pl. egy virtuális bevásárlókosár tartalmának a weboldal későbbi meglátogatásáig történő megjegyzése által). Amennyiben egyes általunk alkalmazott cookie-k személyes adatokat is kezelnek, az adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a szerződés teljesítése céljából végezzük.

Adott esetben együtt dolgozunk olyan hirdetési partnerekkel, akik segítenek internetes kínálatunkat érdekesebbé tenni az Ön számára. Ebből a célból partnervállalataink is elhelyeznek cookie-kat az Ön merevlemezén, amikor meglátogatja weboldalunkat (harmadik fél cookie-k). Az említett hirdetési partnerekkel folytatott együttműködés során alkalmazott cookie-król, valamint az ezek által rögzített adatok terjedelméről az alábbi bekezdésekben egyedileg külön tájékoztatjuk.

Felhívjuk a figyelmét arra a beállítási lehetőségre, hogy böngészője tájékoztatja cookie-k elhelyezéséről, és a böngésző megfelelő beállításaival egyenként is dönthet a cookie-k elfogadásáról, továbbá a cookie-k elfogadását letilthatja bizonyos esetekben vagy általában. A cookie-k beállításainak módja böngészőnként eltérő. A cookie-kkal kapcsolatos beállítások módosításáról a böngészők súgómenüjében találhatók információk. A böngészők cookie-beállításaira vonatkozó információit a következő hivatkozásokon tekintheti meg:

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben nem fogadja el a cookie-kat, weboldalunk funkcióinak működése korlátozott lehet.

4) Az egyes adatkezelések

4.1. Kapcsolatfelvétel

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot (például kapcsolatfelvételi űrlapon vagy e-mailen keresztül), személyes adatokat rögzítünk. Az adott kapcsolatfelvételi űrlapon látható, hogy az űrlap használata esetén milyen adatokat gyűjtünk. Ezeket az adatokat kizárólag megkeresésének megválaszolása, illetve a kapcsolatfelvétel és az azzal összefüggő technikai adminisztráció céljából tároljuk és használjuk fel. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdésnek vagy az a) pontja szerint Önnek, mint érintettnek hozzájárulása a megkeresésének megválaszolásának érdekében, vagy amennyiben a kapcsolatfelvételének célja szerződés létrehozása, úgy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja a szerződés létrehozásának érdeke képezi, amely esetben az adatkezelésre a jelen tájékoztató 6) pontjában foglaltak szerint kerül sor. Adatait megkeresésének végleges megválaszolását követően töröljük, amennyiben a körülmények alapján arra következtethetünk, hogy az adott kérdést véglegesen rendeztük, illetve, ha jogszabály nem írja elő számunkra az adatok további tárolását.

 • adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja alapján;
 • adatkezelés célja: az érintetti kapcsolatfelvétel teljesítése, illetve adott esetben szerződés megkötése és teljesítése, valamint annak vizsgálata, hogy az érintett nem magánszemélyként, valamint lehetséges viszonteladó nevében jár el;
 • kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, továbbá a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott egyéb adatok vagy e-mail-es megkeresés esetében az abban foglalt további személyes adatok;
 • az adatok kezelés időtartama: az érintett hozzájárulásával a kapcsolatfelvétel céljának teljesítésülét követően azonnal vagy az érintett által visszavonásig – amelyik hamarabb következik be – a személyes adatok törlésre kerülnek;
 • az adatokhoz hozzáférők köre: értékesítés és marketing osztály munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő külső adatfeldolgozót az adatkezelés során nem vesz igénybe.

4.2. Ügyfélfiók nyitásához és hírlevélküldéshez kapcsolódó adatkezelés

Amennyiben az Adatkezelő által - a viszonteladói számára fenntartott - webáruházban online regisztrációt kezdeményez, úgy személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint viszonteladói szerződés létrehozása és teljesítése céljából kezeljük. Tekintettel arra, hogy webáruházunk kizárólag viszonteladókat szolgál ki, minden esetben megvizsgáljuk, hogy valóban lehetséges viszonteladónk kezdeményezte a regisztrációt. Amennyiben a vizsgálat során kiderül, hogy végfelhasználó kezdeményezett regisztrációt áruházunkban úgy az erről való egyidejű értesítése mellett a részünkre megküldött adatait töröljük és a továbbiakban nem kezeljük. Érintettként, a sikeres regisztrációt követően, ügyfélfiókját bármikor töröltetheti, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben Adatkezelő a szerződéses kötelezettségének teljesítésének adott esetben – kijelölt kapcsolattartó hiányában – nem képes eleget tenni. A viszonteladói státusz ellenőrzése alatt is bármikor visszavonhatja személyes adatainak kezelését, ebben az esetben, azonban a viszontelőadói szerződés megkötésére irányuló kérését Adatkezelő nem tudja teljesíteni.

Személyes adatainak törléséhez csupán üzenetet kell írnia az Adatkezelő fent megadott e-mail címére. Az Ön által megadott adatokat szerződés lebonyolítása céljából tároljuk és használjuk fel. Szerződésének teljes körű teljesítését vagy ügyfélfiókjának törlését követően személyes adatait zároljuk, és az adó- és kereskedelmi jogi jogszabályok által előírt időtartamban megőrizzük, majd e határidők lejárta után az adatokat töröljük, kivéve, ha Ön Adatkezelőhöz előzetesen intézett elektronikus levelében kifejezett hozzájárulását adta adatai további felhasználásához, vagy az adatok további felhasználását jogszabály teszi lehetővé számunkra, amiről a továbbiakban megfelelően tájékoztatjuk.

 • adatkezelés jogalapja: Adatkezelő az érintett személyes adatait a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződéskötés előkészítése alapján kezeli;
 • adatkezelés célja: az érintettettel vagy az általa képviselt gazadasági társasággal szerződéskötés előkészítése, ennek során annak vizsgálata, hogy az érintett nem magánszemélyként, valamint lehetséges viszonteladó nevében jár el;
 • kezelt személyes adatok köre: Az adott adatbeviteli űrlapon látható, hogy az űrlap használatával milyen adatokat gyűjtünk (név, e-mail cím, továbbá a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott egyéb adatok);
 • az adatok kezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállása alatt folyamatosan, valamint annak megszűnését követően a polgári jogi elévülési idő bekövetkezéséig (szerződés megszűnése + 5 év), kivéve az adó megállapításához szükséges bizonylatok és egyéb dokumentumok esetében, amelyeket a kapcsolódó bevallás, adatbejelentés, bejelentés vagy ezek hiányában az adó megfizetési kötelezettség felmerülésének naptári évének utolsó napjától számított 5 évig köteles megőrizni; abban az esetben, ha a szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerül sor, Adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törléséről.
 • az adatokhoz hozzáférők köre: értékesítés, marketing osztály, valamint informatikai munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő a belső informatikai szolgáltatásaihoz, valamint honlapja fenntartásához és kezeléséhez külső adatfeldolgozót - ALCAR WHEELS GmbH (Leobersdorfer Strasse 24, A-2552 Hirtenberg; www.alcar-wheels.com) - vesz igénybe, aki részére a szükséges IT szolgáltatásokat biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződés tartamáig – tárolja Adatkezelő honlapján keresztül megadott személyes adatokat és üzemelteti az ezek kezeléséhez szükséges informatikai rendszereket.

4.3 Hírlevélküldés

A regisztráció során lehetősége van az Érintettnek opcionálisan az Adatkezelő által havi 2-4 alkalommal megküldésre kerülő hírlevelekre feliratkozni, amelyet az erre vonatkozó külön jelölőnégyzet bejelölésével van lehetősége megtenni.

 • adatkezelés jogalapja: Adatkezelő az érintett személyes adatait a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett hozzájárulása alapján kezeli;
 • adatkezelés célja: az érintett vagy az általa képviselt gazadasági társaság részére rendszeresen (havi 2-4 alkalommal) tájékoztató elektronikus hírlevél küldése promóciós ajánlatainkról, árlistáink változásairól, újdonságainkról felni, gumiabroncs, TPMS termékeinkkel kapcsolatban;
 • kezelt személyes adatok köre: Az adott adatbeviteli űrlapon látható, hogy az űrlap használatával milyen adatokat gyűjtünk (név, e-mail cím, továbbá a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott egyéb adatok);
 • az adatok kezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállása alatt folyamatosan, valamint annak megszűnését követően, illetve, ha a szerződés megkötésére bármilyen okból nem kerül sor, Adatkezelő haladéktalanul gondoskodik a személyes adatok törléséről.
 • az adatokhoz hozzáférők köre: értékesítés, marketing osztály, valamint informatikai munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő külső hírlevélküldő szolgáltatót: eyepin GmbH (Billrothstrasse 52, 1190 Vienna; www.eyepin.com) vesz igénybe, amely az Európai Unióban bejegyzett társaság. Adatfeldolgozó a részére átadott személyes adatokat (név, e-mail cím) a szolgáltatás teljesítési ideje alatt kezeli, majd azt követően haladéktalanul megsemmisíti azokat. Adatkezelési tájékoztatója (német nyelven) az alábbi hivatkozás alatt érhető el:

https://www.eyepin.com/datenschutz/

4.4 Rendelés teljesítéséhez szükséges adatkezelés

4.4.1 Adatkezelés

Adatkezelő a szerződött viszonteladók általi megrendelések teljesítésre érdekében kezeli a partnerek kapcsolattartásra megadott munkavállalóinak személyes adatait, valamint a szerződésszerű teljesítés érdekében - amennyiben amely/ek a megkötött szerződések teljesítéséhez részleges vagy teljes körűen szükségesek - a 4.4.2 pontban részletezett adafeldolgozók részére továbbítjuk azokat.

Az ezen pont szerint kezelt személyes adatokat kizárólag a rendelések teljesítése során kapcsolattartás, egyeztetés céljából kezeljük. A szerződéses jogviszony megszűnését követően ezeket a továbbiakban nem tartjuk nyilván, kivéve, ha azokra polgári jogi igény érvényesítése céljából van szükség, ebben az esetben a szerződés megszűnését követő 5 évig, továbbá az adó megállapításához szükséges bizonylatok és egyéb dokumentumok esetében, amelyeket a kapcsolódó bevallás, adatbejelentés, bejelentés vagy ezek hiányában az adó megfizetési kötelezettség felmerülésének naptári évének utolsó napjától számított 5 évig őrizünk meg.

 • adatkezelés jogalapja: Adatkezelő az érintett személyes adatait a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződéses kötelezettség teljesítése alapján kezeli;
 • adatkezelés célja: az érintettettel vagy az általa képviselt gazadasági társasággal szerződéses jogviszonyból származó megrendelések szerződésszerű teljesítése érdekében;
 • kezelt személyes adatok köre: Az adott adatbeviteli űrlapon látható, hogy az űrlap használatával milyen adatokat gyűjtünk (név, e-mail cím, továbbá a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott egyéb adatok), amelyek a viszonteladói szerződés részévé válnak;
 • az adatok kezelés időtartama: a szerződéses kapcsolat fennállása alatt folyamatosan, valamint annak megszűnését követően a polgári jogi elévülési idő bekövetkezéséig (szerződés megszűnése + 5 év), kivéve az adó megállapításához szükséges bizonylatok és egyéb dokumentumok esetében, amelyeket a kapcsolódó bevallás, adatbejelentés, bejelentés vagy ezek hiányában az adó megfizetési kötelezettség felmerülésének naptári évének utolsó napjától számított 5 évig köteles megőrizni;
 • az adatokhoz hozzáférők köre: értékesítés, marketing osztály, valamint informatikai munkatársai;
 • adatfeldolgozó: adatkezelő a 4.4.2 pontban ismertettek szerint vesz igénybe adatfeldolgozókat.

4.4.2.          Adatfeldolgozók

Az általunk gyűjtött személyes adatokat a szerződés lebonyolításának keretében egyrészt a szállítással megbízott szerződött fuvarozó partnereinknek továbbítjuk, amennyiben az az áru kiszállításához szükséges, másrészt a fizetési adatait a fizetési folyamat lebonyolítása keretében továbbítjuk a megbízott hitelintézetnek, amennyiben az a fizetés lebonyolításához szükséges. A fizetések lebonyolításához igénybe vett pénzforgalmi szolgáltatókról a következőkben nyújtunk pontos tájékoztatást. Az adatok fenti célokból történő továbbításának jogalapját mindkét esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja képezi.

Ügyfeleink felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez külső szállító partnerekkel működünk együtt. Nevét és szállítási címét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően kizárólag az áruk kiszállítása céljából adjuk meg az általunk kiválasztott szállító partnernek.

Személyes adatok továbbítása fuvarozó szolgáltatóknak:

– UPS

Amennyiben az áru kézbesítését a UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, D-41460 Neuss, www.ups.com/de), fuvarozó vállalat végzi, E-mail címét az áru kézbesítése előtt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a szállítási határidő egyeztetése, ill. a szállítási értesítő kiküldése céljából akkor adjuk meg a UPS-nek, ha Ön a rendelési folyamat során ehhez kifejezett hozzájárulását adta. Egyéb esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően csak a címzett nevét és a szállítási címet adjuk meg a UPS-nek. Az adatokat csak akkor továbbítjuk, ha az az áruk kiszállításához szükséges. Ilyen esetben nem tudja előzetesen egyeztetni a szállítási határidőt a UPS-szel, továbbá a UPS nem tud a küldemény kézbesítési állapotáról szóló jelentéseket küldeni.

A fent megjelölt Adatkezelőre vagy a UPS fuvarozó cégre vonatkozó hozzájárulást jövőbeli rendelésekre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonható.

Az adatfeldolgozó angol nyelvű adatkezelési tájékoztatója az alábbi hivatkozás alatt olvasható:

https://www.ups.com/de/en/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page?

Amennyiben az áru magyarországi raktárból kerül kiszállításra, úgy azt Adatkezelő – költséghatékonyság alapon végzett – választása szerint a szerződött partnerei közül vagy az MPL Ssomagküldő szolgáltatást vagy a GW Csomagszállítást veszi igénybe.

E-mail címét az áru kézbesítése előtt a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a szállítási határidő egyeztetése, ill. a szállítási értesítő kiküldése céljából akkor adjuk meg a csomagszállítást végző hazai partner cégünknek, ha Ön a rendelési folyamat során ehhez kifejezett hozzájárulását adta. Egyéb esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően csak a címzett nevét és a szállítási címet adjuk meg a csomagszállítónak. Az adatokat csak akkor továbbítjuk, ha az az áruk kiszállításához szükséges. Ilyen esetben nem tudja előzetesen egyeztetni a szállítási határidőt, továbbá a csomagszállító nem tud a küldemény kézbesítési állapotáról szóló jelentéseket küldeni.

A fent megjelölt Adatkezelőre vagy a UPS fuvarozó cégre vonatkozó hozzájárulást jövőbeli rendelésekre vonatkozó hatállyal bármikor visszavonható.

- MPL Csomagküldési szolgáltatás

Amennyiben az áru az MPL Csomagküldési szolgáltatás segítségével kerül kiszállításra, úgy azt a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., www.posta.hu) végzi.

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi hivatkozás alatt olvasható:

https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

- GW Csomagszállítás

Amennyiben az áru az GW Csomagszállítás szolgáltatás segítségével kerül kiszállításra, úgy azt a Gebrüder Weiss Kft (2330 Dunaharaszti, Raktár u.2., Pf.33.; www.gw-world.com/hu) végzi.

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi hivatkozás alatt olvasható:

https://www.gw-world.com/hu/privacy-policy/

Pénzforgalmi szolgáltatók igénybevétele

– Klarna

A „Klarna megtekintés utáni vásárlás” vagy (amennyiben elérhető) a „Klarna részletvásárlás” fizetési mód választása esetén a fizetést a Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország; https://www.klarna.com/international) bonyolítja le. A fizetés lebonyolításának érdekében személyes adatait (vezetéknév és utónév, utca, házszám, postai irányítószám, helység, nem, e-mail cím, telefonszám és IP-cím), valamint a rendelésével kapcsolatos adatokat (pl. rendelés összege, termék, szállítási mód) azonosítás és hitelképesség-vizsgálat céljából átadjuk a Klarna cégnek, amennyiben Ön a rendelési folyamat során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően kifejezett hozzájárulását adta ehhez. A következő helyen tekintheti meg, hogy adatait ennek során mely hitelinformációs ügynökségeknek továbbítják: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies A hitelképességi információ valószínűségi értékeket (ún. score-értékeket) tartalmazhat. A hitelképességi információban foglalt score-értékeket tudományosan elismert matematikai-statisztikai eljárásokkal számítottak ki. A score-értékek számításának alapját képezik többek között, de nem kizárólagosan, a címadatok.

A nemfizetés statisztikai valószínűségével kapcsolatban megszerzett információk a Klarna szerződéses jogviszony létrehozására, teljesítésére és lezárására vonatkozó döntésének alapját képezik.

Ön az Adatkezelőnek küldött üzenetben bármikor visszavonhatja az Adatkezelőre vagy a Klarnára vonatkozó hozzájárulását. Azonban a Klarna adott esetben továbbra is jogosult az Ön személyes adatainak kezelésére, amennyiben az a fizetések szerződésszerű teljesítése érdekében szükséges.

A Klarna az Ön személyes adatait az érvényes adatvédelmi jogszabályoknak és a Klarna németországi illetőségű érintettekre vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseinek megfelelően itt kezelik:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf,

illetve ausztriai illetőségű érintettek esetében itt:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_at/data_protection.pdf.

– PAYONE

Amennyiben a PAYONE pénzforgalmi szolgáltató valamelyik fizetési módját választja, a fizetést a BS PAYONE GmbH (Lyoner Straße 9, 60528 Frankfurt/Main; www.bspayone.com/DE/en), mint pénzforgalmi szolgáltató bonyolítja le, melynek részére a rendelési folyamat során megadott személyes adatain kívül a rendeléssel kapcsolatos adatokat is továbbítjuk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjának megfelelően. Az adatokat kizárólag a fizetés PAYONE pénzforgalmi szolgáltatón keresztül történő lebonyolítása céljából adjuk tovább, és csak az ehhez szükséges mértékben.

Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi hivatkozás alatt olvasható:

https://www.bspayone.com/DE/en/privacy

5) Közösségi média használata: Videók

YouTube videók használata

Ez a weboldal a YouTube beágyazási funkcióját használja a Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) vállalathoz tartozó „YouTube” szolgáltató videóinak megjelenítéséhez és lejátszásához.

Ennek során a bővített adatvédelmi módot használjuk, amely a szolgáltató nyilatkozata szerint csak a videó(k) lejátszásakor indítja el a felhasználói adatok mentését. Amennyiben a beágyazott YouTube-videók lejátszását elindítja, a „YouTube” szolgáltató cookie-kat használ arra a célra, hogy információkat gyűjtsön a felhasználói viselkedésről.  A „YouTube” tájékoztatása szerint ezek a cookie-k többek között a videókról szóló statisztikákat készítésére, a felhasználóbarát jelleg javítására és a visszaélésszerű gyakorlatok megakadályozására szolgálnak. Amennyiben Ön be van jelentkezve a Google szolgáltatásba, adatait közvetlenül a fiókjához rendelik hozzá, amikor rákattint egy videóra. Ha az adatokat nem kívánja YouTube profilján keresztül Google fiókjához társítani, a nyomógomb aktiválása előtt jelentkezzen ki Google fiókjából. A Google az Ön adatait (még a be nem jelentkezett felhasználókéit is) felhasználói profilként tárolja, és kiértékeli azokat. Az ilyen kiértékelés különösen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Google személyre szabott reklám bejátszására, piackutatás és/vagy a weblap igényeknek megfelelő kialakítására irányuló jogos érdekei alapján történik.

Önnek joga van tiltakozni ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, ezen jogát a YouTube-hoz benyújtott tiltakozás útján gyakorolhatja.

Függetlenül attól, hogy a beágyazott videókat lejátssza-e, a weboldal minden egyes felkeresésekor kapcsolat jön létre a „DoubleClick” Google hálózattal, ami anélkül, hogy erre befolyásunk lenne, további adatkezelési folyamatokat válthat ki.

Az Egyesült Államokbeli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA között megkötött „Privacy Shield” Adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítással, amely biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását.

A YouTube adatvédelmével kapcsolatban a szolgáltató adatvédelmi nyilatkozatában talál további információkat a következő hivatkozáson:

https://policies.google.com/privacy?hl=hu

6) Web-elemző szolgáltatások

Google (Universal) Analytics

A weboldalunk használja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, az Ön számítógépén tárolt szövegfájlokat használ, amelyek lehetővé teszik számára a weboldal Ön által történő használatának elemzését. A cookie-k által létrehozott, ennek a weboldalnak (beleértve a rövidített IP címét) a használatára vonatkozó információkat általában a Google Egyesült Államokban található szervereire továbbítják, és ott tárolják.

Weboldalunk a Google Analytics szolgáltatást kizárólag az ún. „anonymizeIp()” kiterjesztéssel használja, amely az IP-cím lerövidítésével biztosítja annak anonimizálását, és kizárja az IP-cím személyhez való közvetlen hozzárendelését. A kiterjesztéssel a Google az Ön IP-címét az Európai Unió tagállamain vagy az Európai Gazdasági Térség más szerződéses országain belül előbb lerövidíti.

Az IP cím anonimizálásról bővebben a Google Analytics tájékoztató oldalán olvashat: https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=hu&ref_topic=2919631

Megbízásunkból a Google arra használja fel ezeket az információkat, hogy a weboldal Ön által történő használatát kiértékelje, beszámolókat állítson össze a weboldalon végzett tevékenységeiről, és további, a weboldalhasználattal és az internethasználattal összefüggő szolgáltatásokat nyújtson számunkra. A Google Analytics alkalmazásának keretein belül a böngészője által továbbított anonimizált IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal.

Ön böngésző szoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását; felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy honlapunk nem minden funkcióját (pl.: amennyiben a cookie-k letiltása mellett dönt, úgy a 3D Kerék Konfigurátor felni választó oldal nem lesz elérhető) tudja teljes mértékben használni.

Ezenkívül a következő hivatkozáson található böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével (elérhető: Microsoft Internet Explorer 11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari and Opera böngészőkre) megakadályozhatja a cookie-k által létrehozott és az Ön weboldalhasználatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét) Google általi rögzítését és kezelését: https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=hu

A böngészőbővítmény helyett vagy mobil készüléken használható kattintson a következő hivatkozásra egy opt-out cookie elhelyezéséhez, amely a jövőben megakadályozza a Google Analytics adatgyűjtését ezen a weboldalon belül (ez az opt-out-cookie csak ebben a böngészőben és csak erre a domainre működik; amennyiben ebben a böngészőben kitörli a cookie-kat, újra erre a hivatkozásra kell kattintania): <aonclick=alert(ˇ”Google Analytics letiltva”);”href=javascript:gaOptout()”>Google Analytics letiltása</a>

Az Egyesült Államokbeli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA között megkötött „Privacy Shield” Adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítással, amely biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását.

Ezenkívül ez a weboldal a Google Analytics szolgáltatást egy felhasználói azonosító hozzárendelésével a látogatók számának több eszközre kiterjedő elemzésére is használja. Felhasználói tevékenységének több eszközre kiterjedő elemzését Google-fiókjának „Adatvédelmi beállításaim”, „Személyes adatok” menüpontjában tudja letiltani.

A Google Analytics adathasználati gyakorlatáról a Google következő helyen található adatvédelmi irányelveiben talál további információkat: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

7) Eszközök és egyebek

7.1. Google reCAPTCHA

A weboldalunk használja a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) reCAPTCHA szolgáltatását is. Ez a szolgáltatás annak megkülönböztetésére szolgál, hogy valamely adatbevitelt természetes személy hajtja végre vagy visszaélő módon számítógépes program és automatizált szolgáltatás használatával végzik. A szolgáltatás az IP-cím és adott esetben egyéb, a Google számára a reCAPTCHA szolgáltatás működtetéséhez szükséges adatok továbbításával jár, amit a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az egyes interneten végezett cselekmények indítékának megállapítására és a visszaélések elkerülésére, valamint a levélszemét elleni védekezésre irányuló jogos érdekeink alapján veszünk igénybe.

Az Egyesült Államokbeli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA között megkötött „Privacy Shield” Adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítással, amely biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását.

A Google reCAPTCHA szolgáltatásról szóló további információkat, valamint a Google adatvédelmi irányelveit  a következő helyen tekintheti meg: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

7.2. Google Maps

A weboldalunk használja a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) Google Maps (API) szolgáltatását.

A Google Maps egy interaktív térképek megjelenítésére szolgáló webes szolgáltatás, amelyet földrajzi információk vizuális bemutatására használnak. A szolgáltatás megmutatja Önnek telephelyünk elhelyezkedését és megkönnyíti az oda vezető út megtervezését.

Már a Google Maps térképeihez kapcsolódó aloldalak meglátogatásakor is eljutnak a weboldalunk Ön által történő használatáról szóló információk (pl. az Ön IP-címe) a Google Amerikai Egyesült Államokban található szervereire, és ezeket az információkat ott is tárolják. Ez attól függetlenül történik, hogy a Google ehhez rendelkezésre bocsát egy olyan felhasználói fiókot, amelyen keresztül Ön bejelentkezett, vagy hogy nincs elérhető felhasználói fiók. Amennyiben Ön bejelentkezett a Google valamely szolgáltatásába, adatait közvetlenül a fiókjához rendelik hozzá. Ha nem kívánja lehetővé tenni az adatoknak Google fiókjához való társítását, a nyomógomb aktiválása előtt ki kell jelentkeznie Google fiókjából. A Google az Ön adatait (még a be nem jelentkezett felhasználókéit is) felhasználói profilként tárolja, és kiértékeli azokat. Az ilyen kiértékelés különösen a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Google személyre szabott reklám bejátszására, piackutatás és/vagy a weblap igényeknek megfelelő kialakítására irányuló jogos érdekei alapján történik. Önnek joga van tiltakozni ilyen felhasználói profilok létrehozása ellen, és jogát a Google-höz benyújtott tiltakozás útján gyakorolhatja.

Az Egyesült Államokbeli székhelyű Google LLC rendelkezik az EU és az USA között megkötött „Privacy Shield” Adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítással, amely biztosítja az EU-ban érvényes adatvédelmi szint betartását. A Google LLC részére kiállított tanúsítványt a következő oldalon tekintheti meg:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Ha Ön nem járul hozzá ahhoz, hogy a jövőben a Google Maps használatának keretein belül adatai a Google részére továbbításra kerüljenek, böngészőjében a JavaScript kikapcsolásával teljesen letilthatja a Google Maps webes szolgáltatás használatát. Ekkor ezen a honlapon már nem fogja tudni használni a Google Maps szolgáltatást, és így a térképek megjelenítését sem. Felhívjuk figyelmét, hogy a JavaScript letiltásával az oldalunk következő szolgáltatásait nem lesznek elérhetőek, mint a 3D kerék konfigurátor, üzenetküldés, weboldal navigáció, Alcar viszoneladók keresése, közösségi oldalakhoz kapcsolódó funkciók, online ügyfélszolgálat.

A Google felhasználási feltételeit a https://policies.google.com/terms?hl=hu&gl=US hivatkozáson tekintheti meg, a Google Maps kiegészítő felhasználási feltételeit pedig ezen a hivatkozáson találja:

http://www.google.com/intl/hu_US/help/terms_maps.html.

A Google Maps használatával összefüggő adatvédelmi kérdésekről a Google honlapján talál részletes információkat („Google Adatvédelmi irányelvek”): https://policies.google.com/privacy?hl=hu

8) Az érintett jogai

8.1. Az érvényes adatvédelmi jogszabályok Önnek, mint érintettnek széleskörű jogokat biztosítanak az adatkezelővel szemben személyes adatainak kezelésével kapcsolatban (tájékoztatáshoz és beavatkozáshoz való jog), amelyekről az alábbiakban tájékoztatjuk:

tájékoztatáshoz való jog a GDPR 15. cikke szerint: Ön különösen jogosult arra, hogy tőlünk tájékoztatást kapjon az általunk kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljairól, a kezelt személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, illetve az ezen időtartam meghatározásának szempontjairól, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, a felügyeleti hatóságnál történő panaszhoz való jog meglétéről, ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, azok forrásáról, automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint adott esetben az alkalmazott logikával kapcsolatos tartalmas információról és annak Önt érintő jelentőségéről, továbbá az ilyen adatkezelés tervezett kihatásáról, valamint annak közléséhez való jogáról, hogy a GDPR 46. cikke szerinti garanciák közül melyek érvényesülnek az Ön adatainak harmadik országokba történő továbbításakor;

helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke szerint: Ön jogosult arra, hogy haladéktalanul helyesbítsük és/vagy kiegészítsük az általunk tárolt Önre vonatkozó pontatlan vagy hiányos személyes adatokat;

törléshez való jog a GDPR 17. cikke szerint: A GDPR 17. cikk (1) bekezdésében szereplő feltételek megléte esetén joga van személyes adatai törlését kérni. Ez a jog azonban különösen akkor nem áll fenn, amennyiben az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadsága és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges;

az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke szerint: Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását addig, amíg folyik személyes adatai Ön által vitatott helyességének ellenőrzése, ha elutasítja adatainak jogosulatlan adatkezelés miatti törlését és ehelyett adatai kezelésének korlátozását kéri, ha adataira jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szüksége azt követően, hogy nekünk, miután céljukat betöltötték, már nincs szükségünk ezekre az adatokra, vagy ha Ön különleges helyzetéből adódóan tiltakozott addig, amíg nem tisztázott, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e;

értesítéshez való jog a GDPR 19. cikke szerint: Amennyiben Ön az Adatkezelővel szemben gyakorolta a helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához való jogot, az Adatkezelő köteles minden olyan címzettet tájékoztatni a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon ezekről a címzettekről.

adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke szerint: Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy – amennyiben ez technikailag megvalósítható – kérje azok továbbítását egy másik adatkezelőnek;

– a megadott hozzájárulás visszavonásához való jog a GDPR 7. cikk (3) bekezdése szerint: Ön jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását jövőbeli hatállyal bármikor visszavonni. Vissazvonás esetén

haladéktalanul töröljük az érintett adatokat, amennyiben a további adatkezelés nem indokolható hozzájárulás nélküli adatkezelést lehetővé tevő jogalappal.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét;

– panasztételhez való jog a GDPR 77. cikk szerint: Amennyiben úgy gondolja, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t, Ön – az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül – jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

8.2. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben személyes adatait az érdekek mérlegelése keretében elsőbbséget élvező jogos érdekeink alapján kezeljük, ön bármikor jogosult arra, hogy sajátos helyzetéből adódó okokból jövőbeli hatállyal tiltakozzon ezen adatkezelés ellen.

Amennyiben ön gyakorolja tiltakozáshoz való jogát, felhagyunk az érintett adatok kezelésével. Azonban az adatok további kezelésének fenntartjuk, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, alapvető jogaival és alapvető szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét szolgálja.

Ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ön bármikor jogosult arra, hogy tiltakozzon az önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. A tiltakozás jogát a fent ismertetettek szerint gyakorolhatja.

Amennyiben ön gyakorolja a tiltakozáshoz való jogát, felhagyunk az érintett adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelésével.

9) A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályok által előírt mindenkori adatmegőrzési időtartamokhoz igazodik (pl. az adó- és kereskedelmi jogi jogszabályok által előírt adatmegőrzési időtartamokhoz). Az előírt adatmegőrzési határidő lejártát követően az adott adatokat rutinszerűen töröljük, amennyiben azokra már nincs szükség szerződések teljesítéséhez vagy előkészítéséhez, és/vagy az adatok további tárolására vonatkozóan már nem áll fenn jogos érdekünk.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

Jogellenes adatkezelés esetében vagy, ha az érintett az adatkezelőnek valamely döntésével nem ért egyet, valamint egyéb jogsérelem esetében az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.

9.1 Felügyeleti hatóság

Bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogai gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Ennek érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

9.2 Bírósági eljárás megindítása

Jogosulatlan adatkezelés esetében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A polgári peres eljárást - a választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja, az egyes törvényszékeket, illetve elérhetőségeiket az a következő hivatkozáson találja meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 1. Adatkezelési tájékoztató hatályba lépése és módosítása

Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019. június 25. napján lép hatályba. Az adatkezelő fenntartja magának a jogát arra nézve, hogy az adatkezelési tájékoztatóját bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az adatkezelési tájékoztató mindenkori hatályos szövegét adatkezelő a https://www.alcar.hu/adatvedelem címen haladéktalanul közzé teszi.